TJR

 

RECENZJA

Gruziński granat i Szostakowicz.
Veriko Tchumburidze na konkursie im. H. Wieniawskiego