Teatr Jednego Radpsoda

Strona główna


To są moje empetrójki

do tekstów 
Jana Kochanowskiego


MP3:Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie -Jan Kochanowski

MP3:Nie porzucaj nadzieje
Jan Kochanowski

MP3:Psalm67 - Jan Kochanowski
Z Psałterza Dawidowego

MP3:Kolęda-Jan Kochanowski

MP3: Lecz jeśli żona
Jan Kochanowski

MP3:Czego chcesz od nas Panie
Jan KochanowskiMP3 z programu 
"A znich największa jest..."

MP3 z programu 
"Jeszcze Polska..."

MP3 do tekstów 
Elżbiety Zechenter - Spławińskiej