TEATR JEDNEGO RAPSODA
Strona Główna

Powrót Konrada (MP3)

( na podstawie „Wyzwolenia” Stanisława Wyspiańskiego )

O Boże! Pokutę przebyłem
i długie lata tułacze;
dziś jestem we własnym domu
i krzyż na progu znaczę.

Krzyż znaczę Boże nie przeto,
bym na się krzyż przyjmował;
lecz byś mnie, Boże, od męki,
od męki krzyża zachował.

Byś to, coś zapowiedział,
dopełnił w moim życiu:
by zeszło światło w nocy
i trysnął zdrój w ukryciu.

By trysło źródło świeże
za laską Jan`pawłową
i byś mi wskazał leże
I dach nad moją głową.

Byś zwiódł z wędrówki długiej
mój naród do tej mocy!
Byś dał, co mają inni,
Gdy przyjdziesz jako dziecię
                                    tej nocy,
Bożego narodzenia.
Ta noc jest dla nas święta.,
Niech idą w zapomnienia,
niewoli gnuśne pęta.

Daj nam poczucie siły
i Polskę daj nam żywą
by słowa się spełniły
nad ziemią tą .........

Jest tyle sił w narodzie
i tyle jest tu ludzi
a gdy już Duch Twój zstąpił
to śpiących niech pobudzi.

Niech się królestwo stanie
nie krzyża, lecz zbawienia
o daj nam, Chryste Panie
Twą Polskę objawienia.

O Boże, wielki Boże,
Ty znasz już nas Polaków,
i wiesz już czym być może
straż polska u twych znaków!

Nie ścierpię już niedoli
ani niewolnej nędzy,
Sam sięgnę lepszej doli
I łeb przygniotę jędzy

Zwyciężę na tej ziemi
z tej ziemi państwo wskrzeszę
Synami my Twojemi,
błogosław...............!

Chór:
Nie ścierpim już niedoli,
ani niewolnej nędzy,
i sami sięgniem lepszej
doli, łeb zgnieciem jędzy.

Zwycięrzym na taj ziemi
z tej ziemi państwo wskrzesim
synami my Twojemi,
błogosław ................!
 
 Kontakt