Teatr Jednego Radpsoda
Strona Główna

W Repertuarze

"NIE PORZUCAJ NADZIEJE"

W oparciu o poezję 

Jana Kochanowskiego

Kolęda(mp3)

 
Tobie bądź chwała,
Panie wszego świata,
Żeś nam doczekać dał
Nowego Lata.
Daj, bysmy się i sami odnowili,
Grzech porzuciwszy ,
w niewinności żyli!
 
Łaska Twa święta
niechaj będzie z nami,
Bo nic dobrego
nie uczynim sami!
Mnóż w nas nadzieję,
przyspórz prawej wiary,
Niech uważamy
Twe prawdziwe dary!
 
Użycz pokoju nam
i świętej zgody,
Niech się nas boją
pogańskie narody,
A Ty nas nie chciej
odstępować, Panie,
I owszem,
racz nam dopomagać na nie!
 
Błogosław ziemi
z Twej szczodrobliwości,
Niechaj nam dawa
dostatek żywności,
Uchowaj głodu
i powietrza złego,
Daj wszystko dobre
z miłosierdzia swego!

 W programie tego spektaklu w zależności od miejsca występu, czasu występu i widzów oraz słuchaczy mogą znaleźć się następujące utwory (tytuły utworów są zwykle zaczerpnięte z pierwszego wersu – jak np.: zamiast Pieśń XIV - będzie „Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie” itd. ) :
 
1. Sobie śpiewam a muzom,
2. Pieśń Świętojańska o Sobótce:
2.1. Gdy słońce Raka zagrzewa,
2.2. Panna I,
2.3. Panna II,
2.4. Panna IV,
3. Kiedy w rękę wezmę czaszę,
4. Lecz jeśli żona (mp3),
5. Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony,
6. Nie wierz Fortunie,
7. Psalm 67 (mp3),
8. Tren IX,
9. Tren XVII,
10. Kolęda,
11. Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie (mp3),
12. Nie porzucaj nadzieje,
13. Czego chcesz od nas Panie za twe hojne dary (mp3).

Formuła moich występów ma charakter spektaklu, w którym staram się przede wszystkim wyeksponować treść utworu.

Warstwa muzyczna stanowi tu element pomocniczy, niejako służebny. Jednakże niezbędny i niezastąpiony. Przy tworzeniu kolejnego utworu zawsze wychodzę od tekstu i wsłuchując się w jego brzmienie, dochodzę do motywu muzycznego. Jest on tym, co niesie treść, co pomaga oddać nastrój, co wspiera siłę głosu, jeśli następstwo zdarzeń w przebiegu prezentacji tego wymaga.

    Z wymienionych utworów w trakcie występu wybieram te, które najlepiej korespondują z okolicznościami występu chyba, że wcześniejsze zamówienie to precyzuje. Lecz i w tym przypadku zostawiam sobie możliwość zadziałania w stosunku do zaistniałych okoliczności, by móc odpowiedzieć na to, co kierują do mnie słuchacze i widzowie uczestniczący w przedstawieniu.

Z oczywistych względów daję sobie prawo do dokonywania skrótów w tekście, gdyż nie chodzi mi o wykład historyczno-literacki, wszak tym zajmują się nauczyciele w szkole i historycy literatury, lecz o aktualność prezentowanych treści w możliwie najszerszym tego słowa znaczeniu. Aktualność zharmonizowaną z rozwiązaniem artystycznym.
 

Sobie śpiewam a Muzom.

 
Sobie śpiewam a Muzom.
Bo kto jest na ziemi,
Co by serce ucieszyć chciał pieśniami memi?

Kto nie woli tym czasem
zysku mieć na pieczy,
Łapając grosza zewsząd,
a podobno k`rzeczy.

Bo z rymów co za korzyść
krom próżnego dźwięku?
Ale kto ma pieniądze ,
ten ma wszystko w ręku:

Jego władza, jego są prawa
i urzędy;
On gładki , on wymowny,
on ma przodek wszędy.

Nie dziw tedy,
że ludzie cisną się za złotem,
A poeta, słuchaczów próżny,
gra za płotem,

Przeciwiając się świerczom,
które nad łąkami
Ciepłe lato witają
głośnymi pieśniami.

Jednak mam tę nadzieję,
że przedsię za laty
Nie będą moje czułe nocy
bez zapłaty:
...................................

Nie porzucaj nadzieje(mp3)

 
(PIEŚŃ IX)
 
Nie porzucaj nadzieje,
Jakoć się kolwiek dzieje:
Bo nie już słońce ostatnie zachodzi,
A po złej chwili piękny dzień przychodzi
 
Patrzaj teraz na lasy
Jako prze zimne czasy
Wszystkie swa krasę drzewa utraciły,
A śniegi pola wysoko przykryły.
 
Po chwili wiosna przyjdzie,
Ten śnieg z nienagła zyjdzie,
A ziemia, skoro słońce jej zagrzeje,
W rozliczne barwy znowu się odzieje.
 
Nic wiecznego na świecie:
Radość się z troską plecie,
A kiedy jedna weźmie moc nawiętszą,
Wtenczas masz ujźrzeć odmianę naprędszą.
 
Ale człowiek zhardzieje,
Gdy mu się dobrze dzieje;
Więc też, kiedy go Fortuna omyli,
Wnet głowę zwiesi i powagę zmyli.
 
Lecz na szczęście wszelakie
Serce ma być jednakie;
Bo z nas Fortuna w żywe oczy szydzi,
To da, to weźmie, jako się jej widzi.
 
Ty nie miej za stracone,
Co może być wrócone:
Siła Bóg może wywrócić w godzinie;
A kto mu kolwiek ufa, nie zaginie.
W Repertuarze  Strona Główna