Teatr Jednego Radpsoda

Strona główna


MP3 z programu "Jeszcze Polska..."

MP3 "Maszerowali" do tekstu Witolda Zechentera

MP3 "Litania 1942" na podstawie tekstu Witolda Zechentera

MP3 "Nic nie wiemy o śmierci ptaka" do tekstu Witolda Zechentera

MP3 "Wyszła zza obłoków" do tekstu Juliusza Słowackiego

MP3: "Powrót Konrada" na podstawie "Wyzwolenia" Stanisława Wyspiańskiego


MP3 do tekstów
Jana Kochanowskiego

MP3 z programu
"A znich największa jest..."