Teatr Jednego Radpsoda
Strona Główna

2007 był rokiem 

Stanisława Wyspiańskiego


Przypadająca w 2007 roku 100 rocznica śmierci Stanisława Wyspiańskiego była okazją do wielu inicjatyw artystycznych podejmowanych przez właściwe instytucje. Informację o tym można było znaleźć zarówno w internecie, jak i w okazjonalnych wydawnictwach muzeów, instytucji artystycznych w mediach itd. Bardzo to było ważne i godne uznania działanie, ale czy tylko o to chodzi?

Pozwoliłem sobie potraktować tę rocznicę odmiennie i postawić pytanie (takie prawo daje mi licentia poetica), jak Stanisław Wyspiański pisałby dzisiaj? Jak mogłyby brzmieć jego teksty współcześnie? Odpowiedź tę otrzymałem skupiwszy się na jednym z najbardziej znanych fragmentów "Wyzwolenia". Brzmi on mianowicie następująco:

 
 
Ballada  pt.

 "Powrót Konrada"

wchodzi w skład przedstawienia pt.

"Wędrowność Pieśni"

Powrót Konrada(mp3)

( na podstawie „Wyzwolenia” Stanisława Wyspiańskiego,
wersja skrócona )
 

O Boże! Pokutę przebyłem                                       Niech się królestwo stanie
i długie lata tułacze;                                                nie krzyża, lecz zbawienia
dziś jestem we własnym domu                                   o daj nam, Chryste Panie
i krzyż na progu znaczę.                                                Twą Polskę objawienia.
 
Krzyż znaczę Boże nie przeto,                                            O Boże, wielki Boże,
bym na się krzyż przyjmował;                                    Ty znasz już nas Polaków,
lecz byś mnie, Boże, od męki,                                   i wiesz już czym być może
od męki krzyża zachował.                                     straż polska u Twych znaków!
 
Byś to, coś zapowiedział,                                              Nie ścierpię już niedoli
dopełnił w moim życiu:                                                     ani niewolnej nędzy,
by zeszło światło w nocy                                              Sam sięgnę lepszej doli
i trysnął zdrój w ukryciu.                                                I łeb przygniotę jędzy.


By trysło źródło świeże                                                   Zwyciężę na tej ziemi
za laską Jan`Pawłową                                        z tej ziemi państwo wskrzeszę
i byś mi wskazał leże                                                       Synami my Twojemi,
I dach nad moją głową.                                                 błogosław...............!
 
                                                                                   Chór:
Daj nam poczucie siły                                                  Nie ścierpim już niedoli,
i Polskę daj nam żywą                                                      ani niewolnej nędzy,
by słowa się spełniły                                                    sięgniemy lepszej doli
nad ziemią tą .........                                                  i łeb zgnieciemy jędzy.
 
Jest tyle sił w narodzie                                               Zwyciężym na taj ziemi
i tyle jest tu ludzi                                              z tej ziemi państwo wskrzesim
a gdy już Duch Twój zstąpił                                               synami my Twojemi,
to śpiących niech pobudzi.                                            błogosław ................!

Niewątpliwie celem obchodów jest nie tyko uczczenie wielkości jednego z największych twórców narodowej kultury. Jest  nim również okazanie woli dbałości o jej pełny rozwój. Sadzę jednak, iż do kultury danego narodu należy także dbałość o to, by nikt nie chodził głodny. Stanisław Wyspiański mógłby mieć problem z akceptacją wydatków na obchody 100-lecia swojej śmierci i czułby się niewątpliwie zażenowany w obliczu tak widocznych dysproporcji w poziomie życia w Polsce i tak dużej ilości ludzi borykających się z zapewnieniem swoim dzieciom godnego życia i rozwoju ich talentów. Jak sądzę problem z tym miałby również Jan Paweł II. Dlatego ośmielałem się i ośmielam w dalszym ciagu, przy okazji dopiero co minionej rocznicy oraz niezwykłego przesłania tekstu powstałego na podstawie "Wyzwolenia" Stanisława Wyspiańskiego przypomnieć, iż kultura to również rzeczywista i skuteczna troska o wszystkich, a szczególnie tych najsłabszych.

 Strona Główna