Teatr Jednego Radpsoda
Strona Główna

WARSZTATY TEATRALNE

DLA DOROSŁYCH

DYKCJA, EMISJA GŁOSU, INTERPRETACJA TEKSTU,
RUCH SCENICZNY, KREATYWNŚĆ,
DRAMA, TEATR KLASYCZNY, KREACJA ZBIOROWA


PROWADZCY:

JANUSZ GRZESZ
-ZAŁOŻYCIEL
TEATRU JEDNEGO RAPSODA;Celem warsztatów teatralnych jest umożliwienie przeżycia autentycznych doświadczeń scenicznych osobom niezwiązanym zawodowo z teatrem.
Nie chodzi tu o tzw. teatr amatorski, lecz o dopuszczenie do głosu drzemiących w każdym z nas talentów.

Niezmiernie ważne to doświadczenia, szczególnie dla osób pracujących w zawodach bardzo zawężajcych ludzką ekspresję, skutkiem czego poważna część ich możliwości twórczych "leży odłogiem".
Zaskakujący rozkwit spotkań karaoke świadczy o niespełnionej potrzebie twórczej ekspresji. Nasza propozycja wychodzi temu naprzeciw.
Proponujemy warsztaty teatralne o zróżnicowanej formule. Zarówno nawiązujce do klasycznych form teatru jak i współczesnych eksperymentalnych poszukiwań teatralnych. Także tzw. dramy.

Szczegółowe plany realizowanego programu będziemy każdorazowo ustalać wspólnie, nawiązując tym samym do bardzo ważnej w jednym z istotnych nurtów współczesnego teatru zasady zwanej kreacją zbiorową. Możliwe również będzie sprawdzanie się w reżyserii poprzez przygotowywanie scenek oraz etiud przez poszczególnych uczestników warsztatów.

Z zasady nie przeprowadzamy tzw. castingu. Zapraszamy zatem zainteresowanych i informujemy, iż jedynym warunkiem przyjęcia jest chęć systematycznej pracy w grupie.

Koszt uczestnictwa: 185,- PLN na miesic (możliwość negocjacji wysokości czesnego).

Ilość zajęć - dostosowujemy do możliwości uczestników, dbając przy tym o dostateczną efektywność pracy.

Początkującym proponujemy uczestnictwo w warsztatach "SZTUKA MÓWIENIA". Stanowi to przygotowanie do zajęć grupowych, do pracy z tekstem. Wprowadza w podstawowe zasady poprawnego mówienia.

Zakończmy prezentacją przygotowanego przedstawienia.

ZAPRASZAMY


WARSZTATY TEATRALNE


ZGŁOSZENIA

TEATR JEDNEGO RAPSODA

KONTAKT:

Janusz Grzesz, tel. kom. 739 274 118
e-mail:stach.gregor@op.pl