Logo TJR

Strona główna


Wędrowność pieśni (html)


Zaproszenie do współpracy:
W poemacie Król-Duch” jest wers,
który kończy się słowami
"...wędrowność pieśni."