Teatr Jednego Radpsoda
Strona Główna


W Repertuarze

Propozycja

dla szkół

1. „A z nich największa jest...” 

na podstawie „Pieśni nad Pieśniami”
Starego Testamentu
i „Hymnu o miłości”
Pawła z Tarsu
oraz utworów poetyckich 
Jana Kochanowskiego, 
Andrzeja  S. Sawickiego,
Juliusza Słowackiego,
albertynki Agnieszki Koteji,
Elżbiety Zechenter-Spławińskiej,
Zofii Zarębianki, i in.

2. "Cela Ojca Maksymiliana"

monodram w oparciu o scenariusz
Kazimierza Brauna i Janusza Grzesza  
muzyka, reżyseria i układ sceny Janusz Grzesz

3. "Ballada o rzuconym czarze i jego odczynianie"

spektakl poetycko-muzyczny
dotychczasowe tytuły: "Kwiat paproci", "Sierpnie", "Rozmawiajmy ze sobą",
"Wśród serdecznych przyjaciół", "Wierność"

4. "Bo czasem cieszy człowieka"

5. "Furtka mała"

w oparciu o teksty  s. Agnieszki Kotei
ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim

6. „Jeszcze Polska...

na podstawie utworów poetyckich
Krzysztofa K. Baczyńskiego,
Zbigniewa Herberta
,
Jana Kochanowskiego
,

Cypriana K. Norwida,
Juliusza Słowackiego
,

Stanisława Wyspiańskiego i in.

7. „Nie  porzucaj  nadzieje” 

w  oparciu o  poezję Jana  Kochanowskiego

8. "...W ciszy jest cisza..."

na podstawie poezji 
Andrzeja S. Sawickiego

9. „Wędrowność Pieśni” 

w oparciu o utwory: 
„ Król Duch” Juliusza Słowackiego
„Krakus” Cypriana K. Norwida,
„Wyzwolenie” Stanisława Wyspiańskiego

10. „Wenn  sie seine Liebe wüßten” 

do  tekstów niemieckiego poety Novalisa
(wykonywane w j. niemieckim)

  Teatr Jednego Rapsoda ma w repertuarze kilkadziesiąt ballad i pieśni. W zależności od potrzeb programu szkolnego, mogę zaprezentować jedno z wymienionych  przedstawień, lub przygotować występ złożony z utworów wchodzących w skład poszczególnych spektakli. Spektakle maja charakter przedstawień poetycko-muzycznych w formule rapsodycznej.

    W proponowanej przeze mnie formule prezentacji, staram się przybliżyć młodym ludziom poezję polską w taki sposób, by zachęcić i dodać odwagi do samodzielnego poznawania jej bogactwa, piękna i siły.

    Zdobyte w teatrze doświadczenie w zakresie przekazu duchowej zawartości tekstu poetyckiego w sposób możliwie dostępny dla każdego wrażliwego człowieka, szczególnie chciałbym przekazać ludziom młodym. Przekonać ich, że warto sięgać do najtrudniejszych nawet utworów poetyckich. Te starsze nie straciły nic ze swej aktualności, a nowsze są aktualne z racji swej współczesności i mogą stać się osobistym doświadczeniem dla każdego. Szczególnie ważne jest to w dobie tak daleko posuniętej komercjalizacji i brutalizacji życia codziennego. Istotne jest również przezwyciężenie mitu gwiazdorstwa - niejednokrotnie powstrzymującego zdolnych i wrażliwych ludzi przed zdobyciem się na własną twórczość.

    Każdy człowiek nosi w sobie możliwości twórcze, pozostaje kwestią ich odkrycie i rozwijanie - wraz z właściwą im odwagą osobistą i niezbędną dozą samokrytycyzmu. Moja propozycja ma pokazać, iż warto próbować. Warto podejmować ryzyko. Bo to się zawsze przydaje. W każdych okolicznościach życia świadomość, iż umie się być twórczym, pomaga przetrwać trudne chwile. To, iż niewielu osiąga wyżyny kunsztu i popularności nie powinno tłumić pozostałych i być czynnikiem hamującym kreatywność.

    Wymienione wyżej przedstawienia mają formę otwartą, dostosowywaną każdorazowo do odbiorcy w taki sposób, by prezentacja mogła mieć miejsce w klasie podczas lekcji języka polskiego ( Novalis- lekcji języka niemieckiego ), w dużej sali - wobec dzieci i młodzieży z wielu klas. Także w scenerii bardziej wyszukanej jak na przykład w „Dworku Białoprądnickim”, czy też Śródmiejskim Ośrodku Kultury, oraz w magicznej "Piwnicy pod Baranami", którą polecam szczególnie.
Serdecznie zapraszam...
                                                                                                              Janusz Grzesz
 
P.S. Osoby zainteresowane proszę o bezpośredni kontakt.

TEATR JEDNEGO RAPSODA

KONTAKT:
Janusz Grzesz, tel. kom. 739 274 118
e-mail: stach.gregor@op.pl
W Repertuarze
Strona Główna