TJR
„O SZTUCE”


    Tekstów o sztuce powstało wiele. Powstają i będą powstawały. Niektóre z nich chciałbym polecić szczególnie. Zacznę od "Listu do artystów"  Jana Pawła II, czyli Karola Wojtyły. Tekst ten można śmiało zaliczyć do tekstów stanowiących podstawę rozważań o sztuce i jej roli w życiu człowieka. W zasadzie o SZTUCE i nie jest to jedna z koncepcji sztuki.

Kolejnymi są znakomite eseje Andrzeja Stambarth-Sawickiego dostępne na jego portalu:
"Chmury nad Kamionną"
"Kamień nagrobny Baguni"
 

Janusz Grzesz

Kraków. 2015 r.