TJR


PSALM 67(mp3)
Deus misereatur nostri et benedicat
Jan Kochanowski

Pokryj swym miłosierdzim,
Panie, nasze złości
A racz nam błogosławić
z ojcowskiej miłości;
Rozświeć nas światłem swoim,
abychmy poznali
Drogi Twoje i wieczną łaskę otrzymali.

Tobie, Panie, wszystek świat
niechaj chwałę daje,
Niechaj się wszytki ziemskie
weselą rodzaje,
Bo ty wszytki narody
sprawiedliwie sadzisz,
Ty jako Pan wszechmocny
okrąg ziemski rządzisz.

Tobie, Panie, wszystek świat
niechaj chwałę daje,
Twoje dary są płodnej ziemie urodzaje.
Raczże nam błogosławić,
Boże nasz, do końca;
Ciebie niechaj się boi
wschód i zachód słońca!