TJR    Grabowa aleja (mp3)
Ballada do słów zaczerpniętych z dwóch wierszy  Andrzeja S. Sawickiego zamieszczonych w tomiku „PODRÓŻ DO BIAŁEJ ŚĆIANY” ( OFICYNA MIDRASZ, KRAKÓW 1992 ): „Spacer wieczorem” (s.36) i „Nasza tajemnica”(s.37)


że w alei grabowej spacerują aniołowie
że w alei grabowej spacerują aniołowie
oprócz mnie wiedział tylko jamnik
i miał ochotę skubnąć nieskalane pióra
mawiałem mu:
nie będziesz brał istot nadziemskich
za zwyczajne kaczki
patrzał na mnie
brązowymi oczami
jak Mojżesz na kamienne tablice
z tak dobrą wolą i niezrozumieniem

Chodź piesku jeszcze
zostaliśmy sami
ślady zmyły deszcze
chłodnymi strugami

jutro - nocą zakryte
wczoraj - zamknięte słowami
oddychajmy chwilę zachwytem
gdy mrok już pod stopami

chodź piesku jeszcze
twoimi tropami
po naszej ścieżce
między nicościami

że w alei grabowej spacerują aniołowie
że w alei grabowej spacerują aniołowie

Chodź piesku jeszcze
zostaliśmy sami
ślady zmyły deszcze
chłodnymi strugami

chodź piesku jeszcze
twoimi tropami
po naszej ścieżce
między nicościami

że w alei grabowej spacerują aniołowie
że w alei grabowej spacerują aniołowie

chodź piesku jeszcze
twoimi tropami
po naszej ścieżce
między nicościami