TJR



    Impresja Krzemieniecka (-skrót)  (mp3)
Adaptacja tekstu na podstawie:
"Króla - Ducha"
Juliusza Słowackiego - Janusz Grzesz
muzyka i wykonanie - Janusz Grzesz

Utwór w dużej części instrumentalny.
Powstał jako muzyczny zbiór obrazów
w różny sposób związanych
z Juliuszem Słowackim.

Apoteoza Juliusza Słowackieko w Krzemieńcu 

Na razie są to obrazy w mojej wyobraźni.
Może kiedyś powstanie na ich podstawie film.
Jeśliby ktoś czuł się na siłach taki film nakręcić
- zapraszam do współpracy.


.....................................

W mroku zostawiam ją - lecz pod aniołów
Skrzydłami, które w tęcze ją oprzędą...
Sam idę... i gdzieś - z rykiem smętnych wołów,
Gdzieś przy miesiącu z pastuszków kolędą
Wyglądać będę, aż ze złotych stołów,
Do których prosi Bóg - a chłopki siędą,
Przyniosą mi chleb wędrowne żurawie:
Ptakom i stołom ludu - błogosławię.

Gwiazdom gwiaźdżącym po łąkach - i kwiatom,
I lasom, które w ciągłych płaczą szumach,
I pięknym wiosnom... i złocistym latom...
I starcom, którzy pogrążeni w dumach,
Wesołym sercom - i dworom - i chatom
I ogniom, które dziś rodzą się w tłumach,
Bez czasu będąc... ale w bożej sprawie:
Siódmy raz zdaję moc... i błogosławię
...................................