TJR    Litania 1942 (mp3)
na podstawie wiersza  Witolda Zechentera napisanego w październiku 1942 roku

Ojczyzno moja udręczona
Ojczyzno moja nieżyjąca -
módl się za mną -
módl się za mną -

Ojczyzno bita i hańbiona,
martwa, krwią żywą pulsująca -
módl się za mną -
módl się za mną -

Na Twoim sercu but podkuty,
na Twoich oczach ich zwycięstwo,
ich przeraźliwy śmiech -
ich przeraźliwy śmiech -

Kraju podlony,
kraju zapluty,
ziemio umierająca klęską -
módl się za mną -

Salwą niemieckich karabinów,
kolbami niemieckich ciosów,
szwargotem niemieckich rozkazów,
otchłanią polskiej zdrady,

Przepaścią dusz volksdeutschowskich,
mundurem granatowego policjanta,
obławą, rewizją, więzieniem -
módl się za mną -

Kaźnią, krematorium,
ukrzyżowaniem,
prochem spalonych,
módl się za mną -

Nieśmiertelnością polskości
Ojczyzno moja ratuj mnie
Ojczyzno moja pomóż mi,
Ojczyzno moja, módl się za mną,

O śmierć bez męki
lub mękę bez śmierci,
łaskę przetrwania ponad twe męczeństwo -
módl się za mną -

I o błogosławieństwo zemsty
Ojczyzno moja módl się za mną
módl się za mną -
módl -

Nieśmiertelnością polskości
Ojczyzno moja ratuj mnie,
Ojczyzno moja pomóż mi,
Ojczyzno moja, módl się za mną.